Home Galerie Palais Smart Party Besetzungen Repertoire Burlesqueshow Technik  
Kontakt
Dinner-Trio   Dinner-Quartett   Dinner-Quintett   Quartett + Sängerin  Quintett + Sängerin   Quintett + Sängerin und Sänger   Party Performance   Palais Smart  
besetzungen
 
Party Performance (5 + 3)

Besetzung: 2 Sängerinnen, Sänger, Sax, Gitarre, Keyboards, Bass, Schlagzeug

Marching-Band Empfang
Mobil/unverstärkt

Dinnermusik

Präsenzzeit max. 5 Stunden
orchestre palais des fous
Musik