Home Galerie Palais Smart Party Besetzungen Repertoire Burlesqueshow Technik  
Kontakt
Dinner-Trio   Dinner-Quartett   Dinner-Quintett   Quartett + Sängerin  Quintett + Sängerin   Quintett + Sängerin und Sänger   Party Performance   Palais Smart  
besetzungen
 
Dinner-Quintett (5)

Besetzung:
Sax, Geige, Klavier, Bass Schlagzeug

Marching-Band Empfang
Mobil/unverstärkt

Dinnermusik


Präsenzzeit max. 5 Stunden
orchestre palais des fous
Musik